dilluns, 26 d’octubre de 2009

A hores d’ara,
París o Roma
em serien els destins ideals.
Necessito paisatges
més utòpics que tu
(urgentment).
Encara vaig resseguint
vestigis de somnis.