dissabte, 8 de maig de 2010

L'avui em té aquí:

I no em deixa

ni en vull sortir.